Dobrodošli na stranice Bleki d.o.o.

bleki servis agregata hrvatska

Usluge

Servis elektromotora

Izrada ormara za automatski rad dizel agregata, pumpi za otpadne vode i ostalih upravljačkih ormarića

Prodaja, montaža i servis dizel agregata snage 5 – 1.500 kVA

Prodaja i servis pumpi za grijanje, klimatizaciju i otpadne vode

Najam dizel agregata

Usluge

Servis

Servis elektromotora, prodaja i servis pumpi za grijanje, klimatizaciju i otpadne vode

Izrada upravljačkih ormara

Izrada ormara za automatski rad dizel agregata, pumpi za otpadne vode i ostalih upravljačkih ormarića

Montaža

Prodaja, montaža i servis dizel agregata snage 5 – 1.500 kVA

Prodaja

Prodaja dizel agregata

Najam

Najam dizel agregata